Version 25-05-2018

Persondatapolitik

 

Dent Support A/S håndterer personoplysninger iht. den nye persondataforordning, General Data Protection Regulation (GDPR), som er trådt i kraft pr. 25. maj 2018.

 

Vi bruger kun oplysningerne til det formål, de er indsamlet til, og de vil blive slettet, når formålet er opfyldt eller ikke længere relevant.

I det følgende kan du læse vores interne procedurer, der beskytter personoplysninger mod uautoriseret offentliggørelse og mod, at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

 

Dataansvarlig

Dent Support A/S

CVR-nr.: 27746020

Mandal Allé 12B

5500 Middelfart

www.dentsupport.dk

 

Kunder hos Dent Support – følgende gælder vedr. personoplysninger:

Vi behandler de personoplysninger, som du eller en anden part, eksempelvis en medarbejder på klinikken, har udleveret til os i forbindelse med dit engagement med Dent Support A/S:

 • CVR-nummer
 • Postadresser
 • Webadresse, mailadresser
 • Telefonnumre på klinik og kontaktpersoner

Det kræver et CVR-nummer at blive oprettet som kunde hos Dent Support A/S. Alle kundeoplysninger vedrører dermed private firmaer, offentlige organisationer eller andre organisationer.

Vi registrerer og opbevarer oplysninger om vores nuværende, tidligere og potentielle kunder i et internt data-system (økonomisystem og excelark), som ligger på vores server i et aflåst rum (uden for virksomhedens åbningstider).

Formålet er at varetage Dent Support A/Ss almindelige, legale og kommercielle interesser, herunder at have relevant kontaktinformation og firmadata og at være i stand til at dokumentere vores konkrete arbejde for dig som kunder, hvilket igen danner grundlag for fakturering af det servicearbejde/salg vi har udført.

Dine oplysninger udveksler vi ikke med tredjepart. Kun vores ejerkreds og de ansatte i Dent Support A/S har adgang til dine kundeoplysninger.

Oplysningerne opbevares, så længe det er relevant og i op til fem år fra seneste aktivitet (iht. Bogføringsloven), for at vi kan varetage firmaets legitime og kommercielle interesser.

 

Jobansøgere hos Dent Support – vi håndterer følgende personoplysninger:

 • Navn, adresse, telefonnummer, mail og evt. eget website
 • Ansøgning
 • CV med oplistning af foregående jobs, uddannelse, oplysninger om familie, interesser og lignende, der kendetegner typiske CV-dokumenter
 • Referencer og anbefalinger fra tidligere ansættelser
 • Dokumentation for eksamener og kurser

Alle oplysninger afgivet frivilligt af ansøger, enten ved at søge på opslået stilling eller ved at søge uopfordret, opbevares i mailarkiv hos Dent Support A/S utilgængeligt for andre end firmaets ledelse og relevante funktionschefer.

Vi opbevarer ansøgninger og dertilhørende persondata i maksimalt 6 mdr. for at sikre, at vi i givet fald vil være i stand til hurtigt at finde tilbage til en kvalificeret ansøger, såfremt en mulig ansættelse skulle blive relevant.

Vi informerer alle jobansøgere om denne praksis og informerer derudover om, at de til enhver tid kan bede om at få fjernet jobsøgningsdata fra vores arkiv.

 

Vi placerer cookies for besøgende på vores hjemmeside:

Når du besøger vores website første gang bliver du mødt af følgende tekst vedr. cookies:

”Dette website bruger cookies for at forbedre din oplevelse. Klikker du videre på siden, accepterer du brug af cookies.”

 

Modtagere af Dent Support nyhedsbreve:

Dent Support A/S udsender med jævne mellemrum nyhedsbreve med tilbud, aktiviteter og nyheder – alt sammen noget der har med vores dentalprodukter og -services at gøre og som heraf kan være af interesse for dig som kunde.

Email-adresser indsamles i forb. med enten et køb på vores webshop, ved anmodning om nyhedsbrevet på vores hjemmeside, ved aktiviteter på messer og andre promotion-aktiviteter.

Når du skriver dig op til vores nyhedsbrev bliver du gjort bekendt med vores Persondatapolitik og giver samtykke hertil. Samtykket kan til enhver tid trækkes tilbage. Enten ved at benytte linket i toppen eller bunden af vore e-mails eller ved at kontakte os på info@dentsupport.dk og oplyse, at du ikke længere ønsker at modtage nyhedsbreve og tilbud fra Dent Support A/S.

Vi opbevarer kun data som email-adresse og oprettelsesdato. Derudover kan den webansvarlige se, hvilken klinik der åbner og klikker på nyheder.
Personoplysningerne overføres til 3. lande: Mailchimp i USA.

 

IT-politik og -sikkerhed

Dent Support A/Ss IT-politik har til formål at beskytte og sikre virksomhedens data og systemer. Politikken skal desuden bidrage til at beskytte virksomhedens værdier og omdømme.

Vi har implementeret følgende organisatoriske og tekniske foranstaltninger generelt i Dent Support A/S:

 • Antivirus på alle it-systemer, der behandler personoplysninger.
 • Backup af alle it-systemer, der behandler personoplysninger, alle data opbevares og behandles indenfor EUs grænser.
 • Tavshedserklæringer med personale, der har behov for at behandle personoplysninger.
 • Vejledning i sikker behandling af personoplysninger og informationsaktiver for personale med adgang til informationssystemer.
 • I tilfælde af databrud eller anden overtrædelse af gældende lovgivning, vil vi indberette disse informationer til relevante myndigheder indenfor de fastsatte tidsfrister af datatilsynet.

 

Generelle rettigheder

Du har ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger vi behandler om dig.

Du har ret til at få berigtiget og ajourført de personoplysninger, vi har registreret om dig.

Du har ret til at få slettet de personoplysninger, vi har registreret om dig. Ønsker du at få slettet dine personoplysninger, sletter vi alle oplysninger, som vi ikke efter lovgivning er pålagt at skulle gemme.

Du har mulighed for at klage over vores behandling af personoplysninger om til Datatilsynet. Se kontaktoplysninger og mere om klageadgang her: www.datatilsynet.dk.